Disclaimer

Cruise Connection besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Cruise Connection is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

Cruise Connection is als vertegenwoordiger van Celebrity Cruises in België bemiddelaar voor cruise boekingen welke worden ondergebracht bij RCCL in de USA.

Bepaalde hyperlinks op deze internetsite brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij Cruise Connection geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de aldaar aangeboden informatie.

Cruise Connection behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer statement.

PRIVACY

Cruise Connection houdt rekening met uw privacy en zorgt dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit voorschrijft. Zodoende stellen wij deze gegevens niet beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte reis.

Maandelijks zullen wij u door middel van een email nieuwsbrief op de hoogte stellen van nieuwtjes en activiteiten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich afmelden via de link in de nieuwsbrief. Mocht u een vraag hebben kunt u contact opnemen via info@cruiseconnection.be.

Cruise Connection behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Voor het volledige privacy beleid verwijzen wij u naar onze privacy pagina.

COPYRIGHT

Niets op deze website en de informatie gepubliceerd dor middel van onze website mogen niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk of fotokopie, dan wel door middel van het opslaan op een elektronische gegevensdrager, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cruise Connection.

© 2023 Cruise Connection nv